Dziwowisko II

Z okazji przypadających w lipcu 70. urodzin Thomasa Ligottiego ogłaszamy DZIWOWISKO II, czyli drugą edycję konkursu literackiego na opowiadanie weird fiction!

Regulamin:

1. Temat: opowiadanie utrzymane w stylistyce weird fiction
2. D
ługość tekstu: 5-15 str. znormalizowanego maszynopisu
3. Termin: do ko
ńca czerwca
4. Przyjmujemy opowiadania, które nie by
ły wcześniej publikowane
5. Opowiadania prosimy przesy
ła

na: magazynhisteria@gmail.com
6. Jury konkursowe: Olga Kowalska, Krzysztof Bili
ński, Redakcja Histerii
8. Zasady wyboru laureatów: ze wszystkich nades
łanych opowiadań redakcja Histerii wybierze najlepsze teksty, spośród których członkowie jury wyłonią zwycięzcę.

9. Nagrody:

Pierwsze miejsce: publikacja w lipcowej Histerii, nagranie słuchowiska przez Tchnienie Grozy, książka- niespodzianka
Drugie miejsce: publikacja w lipcowej Histerii, ksi
ążka- niespodzianka
Trzecie miejsce: publikacja w lipcowej Histerii, ksi
ążka- niespodzianka

10. Magazyn Histeria zastrzega sobie prawo do zmiany liczby zwycięzców, nagród i ich podziału.

Patronami konkursu są: Tchnienie Grozy, Wielki BUK, Wydawnictwo IX

Facebooktwitter
This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *