Dla Piszących

Do Piszących
Czekamy na Wasze Histerie. Zakres tematyczny jest bardzo szeroki. Od Lokatora i Harry’ego Angela, przez Sekretne Okno, po Teksańską Masakrę Piłą Mechaniczną i Świt Żywych Trupów. Im bardziej będziemy się bać, tym lepiej.

Wytyczne:

*5-15 str. znormalizowanego maszynopisu ( 1800 znaków ze spacjami na stronę)

*Times New Roman 12, Interlinia: 1,5

Opowiadania przesyłajcie na:

magazynhisteria@gmail.com

Comments are closed.